Avsyrningsfilter

Surt vatten?

Surt vatten beror företrädesvis på den allmänna försurningen i luft, mark och vatten. Det sura vattnet orsakar tekniska problem i form av korrosion i den installerade VVS-utrustningen som resulterar i sönderfrätta rör, varmvattenberedare m.m.

Detta ger sekundärt ett hälsomässigt problem då det ”sura vattnet” löser ut metaller i dricksvattnet. Det märks oftast genom att köks- och sanitets-porslin blir missfärgade och får beläggningar, rostangrepp eller gröna kopparutfällningar, ljust hår blir grönaktigt, även hudirritationer och diarréer kan uppstå.

Hur korrosivt ett surt vatten är, beror bl a på mängden aggressiv kolsyra (CO2) och sulfat (SO4) i förhållande till alkaliniteten (HCO3). Vanligtvis används dock pH-värdet som ett mått på de korrosiva egenskaperna. pH-värdet bör vara mellan 7,0 och 8,5 för att mmimera korrosionen.

 

 

 

 

LJ-Filter 60/120

TYP A

Comments are closed.