Kvalitet & Garanti

Uppfinnare av Göingefiltret

Kvalitetstänkande

Vår kundpolicy är: ”Vi är inte nöjda förrän vår kund är nöjd”. Därför är våra filter en kvalitetsprodukt i alla delar. Vi använder endast de bästa komponenter som finns för att tillverka filtren. Allt för att göra Din investering till en bra investering – idag och i framtiden.

 

Svensktillverkat

Egen licensierad svetstillverkning av LJ-Filter i Glimåkra av rostfritt material EN 1.4301 / SS 2333 Övriga komponenter håller RSK-standard.
Filtrens konstruktion ger en lätt installation och en säker funktion.

Erfarenhet

Vi har arbetat med vattenrening sedan 1960-talet och arbetar efter naturens eget sätt att rena vatten. Grundaren av företaget Lennart Jönsson, Glimåkra – uppfann det första Göingefiltret 1979.

 

Funktionsgaranti

Lämnas på samtliga anläggningar monterade av Gamlarp AB eller av oss godkänd montör, under förutsättning att övriga komponenter, såsom pump, hydrofor och ventiler m.m. samt att vatten förbrukning har en för filtret avsedd storlek och kapacitet. Funktionsgarantin innebär att Gamlarp AB återköper filtret om ett godtagbart vatten ej kan erhållas. Återköpsbeloppet skall vara angivet i kronor vid varje ordertillfälle eller enligt fakturan från oss.

På återköpsbeloppet tillkommer erlagd moms. Denna garanti gäller 24 månader från leveransdag räknat. I övrigt gäller garantin 12 månader från leveransdagen räknat vad avser material eller funktionsfel.

Garantin ersätter inga omkostnader gällande skada eller felaktigt följda underhållsföreskrifter.