Vattenrapport

Uppfinnare av Göingefiltret

Vattenrapport

För att med säkerhet kunna föreslå rätt reningsanläggning krävs en vattenanalys.
Har Ni en sådan ber vi Er fylla i Era värden.

Ytterligare faktorer som påverkar val av filter är – förbrukning, råvattenpump, trycktank. Alla dessa faktorer ligger till grund för vårt förslag av reningsutrustning.

Har Ni ej tillgång till någon vattenanalys rekommenderar vi Er att utföra en sådan.
Vi samarbetar med ett opartiskt ackrediterat laboratorium – Eurofins i Lidköping.

  
  
  
Kontaktuppgifter: