Övriga Produkter

Uppfinnare av Göingefiltret

Mer än 30 års erfarenhet av luft/vatten-värmepumpar

Euronom befinner sig i främsta ledet inom utveckling av effektiva och driftsäkra värmepumpar ända sedan företaget presenterade den första luft/vatten värmepumpen 1977. Utvecklingsarbetet har resulterat i ett komplett program av världsledande värmepumpar för nordiskt klimat, oavsett om du använder markvärme, sjövärme eller bergvärme.

Rostfria Hydroforer till vattenanläggningar

140 L Höjd: 1290 mm Diam: 410mm

180 L Höjd: 1180 mm Dian: 490 mm

250 L Höjd: 1628 mm Diam: 480 mm

Vattenpump Maxi Jet HT

Maxi Jet hydroforpump monteras i första hand där det tidigare suttit en vatten-ringpump. Utförandet med flänsar och underlägg gör att utbytet från vattenringpumpen till den driftsäkra och mycket slitstarka JET-pumpen förenklas.

JET-pumpen passar både som hydroforpump och bevattningspump
eftersom den tål kontinuerlig drift. 

Pumpen är speciellt lämpad i anläggningar med långa sugledningar.

Enskilda Avlopp

Vi är certifierade för att anlägga enskilda avlopp. Se bilder på några av de anläggningar som vi anlagt.

I Sverige finns det ca 1 miljon hushåll som inte är anslutna till kommunal avloppsvattenrening. Av dessa enskilda avloppen anses 50-60% inte uppfylla Miljöbalkens krav.

Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan leda till övergödning, smittspridning som bakterier, virus och parasiter.