Övriga produkter

Vi är återförsäljare av Euronoms produkter.

 

Mer än 30 års erfarenhet av luft/vatten-värmepumpar

Euronom befinner sig i främsta ledet inom utveckling av effektiva

och driftsäkra värmepumpar ända sedan företaget presenterade den

första luft/vatten-värmepumpen 1977. Utvecklingsarbetet har resulterat

i ett komplett program av världsledande värmepumpar för nordiskt klimat,

oavsett om du använder markvärme, sjövärme eller bergvärme.

http://www.euronom.se

 

_______________________________________________________________________________________

 

ENSKILDA AVLOPP 

Vi är certifierade för att anlägga enskilda avlopp. Se bilder på några av de anläggningar som vi anlagt.

I Sverige finns det ca 1 miljon hushåll som inte är anslutna till kommunal avloppsvattenrening. Av dessa enskilda avloppen anses 50-60% inte uppfylla Miljöbalkens krav.

Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan leda till övergödning, smittspridning som bakterier, virus och parasiter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *