Vattenfilter

Med filter från Göinge Vattenteknik får Du Rent och Friskt vatten!

Vattenfilter för alla varianter av föroreningar – Egna patent.

Utsläpp av försurande ämnen har gjort att vi märker försurningen i vårt grundvatten mer än vi gjort tidigare. Naturen orkar inte själv rena vattnet. Därför måste vi hjälpa den. Samtidigt som man runt om i världen försöker hindra orsaken, kan vi också lindra symptomen.Inte någon skall behöva ha dåligt vatten, då det är så lätt att åtgärda med något av våra olika vattenrenings-filter.

 

Kontakta oss för rådgivning och information om hur vi kan förbättra Ditt vatten. Vi har filter för alla varianter av föroreningar och bland annat två egna patent för sura och / eller järn-manganrika vatten.

 

Vattenfilter

Kombinationsfilter
LJ-Filter 60/120 Järn-Mangan
DFX/DFAX Avjärning-Avhärdning
Avsyrningsfilter
LJ-Filter 60/120
TYP A
Avhärdningsfilter
MK-C
AH-T
Avkalkningsfilter
Dosaphos

Vi saluför dessutom filtermassor, pumpar, hydroforer, värmepannor samt övrig vvs-utrustning.

 

Comments are closed.