Vattenrapport

För att med säkerhet kunna föreslå rätt reningsanläggning krävs en vattenanalys.
Har Ni en sådan ber vi Er fylla i Era värden.

Ytterligare faktorer som påverkar val av filter är – förbrukning, råvattenpump, trycktank. Alla dessa faktorer ligger till grund för vårt förslag av reningsutrustning.

Har Ni ej tillgång till någon vattenanalys rekommenderar vi Er att utföra en sådan.
Vi samarbetar med ett opartiskt ackrediterat laboratorium –  Eurofins i Lidköping.

 

Förutsättningar:
Vattentäkt: KEM-FYS PROV- Datum:
Hydrofor:
Pump:
Förbrukning:
Råvatten Enhet Råvatten Enhet
Lukt Järn mg/l
Smak Mangan mg/l
Bottensats Aluminium mg/l
Färgtal pt/l Kemisk
syreförbr.
mg/l
pH Ammonium
nittrogen
mg/l
Konduktivitet ms/m Nitrit
nitrogen
mg/l
Alkalinitet mg/l Nitrat
nitrogen
mg/l
Aggressiv kolsyra mg/l Fosfat
fosfor
mg/l
Hårdhet ty.grad dH Flourid mg/l
Kalcium mg/l Magnesium mg/l
Natrium mg/l Övrigt
Förnamn: Efternamn:
Företag: E-post:
Telefon: Mobiltelefon:
Arbetstelefon: Adress:
Postnummer: Postort:
Skicka mig mer information om:
LJ-Filter, Avsyrning
LJ-Filter, Järn / Mangan
Övriga upplysningar:
 

 

Comments are closed.